Niemieckie pomysły na Unię

Niemcy stoją na stanowisku, że potrzebna jest nie tylko unia walutowa, lecz także unia fiskalna i więcej wspólnej polityki budżetowej. Przede wszystkim jednak potrzebna jest unia polityczna.

W praktyce oznacza to stopniowe oddawanie Europie kompetencji i przyznanie jej zdolności kontrolnych. Chodzi o przekazywanie uprawnień państw głównie w zakresie kontroli nad budżetami czy regulacjami na rynku pracy i w sferze bankowości. Berlin chce, by ten proces zachodził w ramach 27 państw, a nie 17 ze strefy euro.

Print Friendly, PDF & Email