Nie wszyscy chcą się dołożyć do pomocy MFW

Wygląda na to, że nie wszystkie kraje są gotowe faktycznie zauczestniczyć w realnej pomocy dla MFW. Na szczycie UE uzgodniono, że będzie to kwota 200 mld euro, ale wciąż nie wiadomo kto i ile wpłaci. Większość tej sumy (ok. 150 mld) ma pochodzić od krajów strefy euro, ale reszta od krajów UE spoza eurolandu.

Każdy kraj chce wpłacić jak najmniej a wcale pożyczek nie chcą udzielić m.in. Bułgaria, Czechy i Węgry. Swojego wkładu nie wniosą też raczej Węgry i Rumunia, które wciąż spłacają MFW otrzymane wcześniej pożyczki.
Czyli pozostałe kraju muszą partycypować w większym udziale niżby się zdawało wstępnie. Problem ma Wielka Brytania, która zapłaciłaby stosunkowo dużo, bo w kluczu stosowanym przez MFW bierze się pod uwagę nie tylko PKB, ale też silny w tym kraju sektor finansowy.

Print Friendly, PDF & Email