NBP wypowiada wojnę „plastikom”

W wielu sklepach nie możemy płacić kartami, bo opłaty ponoszone przez handlowców są zbyt wysokie. NBP postanowił zainterweniować u organizacji zarządzających kartami.  W Polsce opłata interchange jest ustalana na najwyższym poziomie w całej Unii Europejskiej.

Przy NBP pracuje już zespół, który ma opracować propozycje jej redukcji. Jak się dowiedzieliśmy, ma on precyzyjnie ustalony harmonogram prac. Na początku roku powinien przedstawić informację, jaki poziom opłaty będzie akceptowalny zarówno dla banków, jak i dla handlowców. Potem Visa i MasterCard mają czas na przygotowanie harmonogramu obniżek. Jeśli nie zrobią tego do końca czerwca, NBP zgadza się na zmiany w prawie, które albo narzucą obowiązek regulowania wysokości interchange przez jeden z urzędów, albo umożliwią sprzedawcom pobieranie dodatkowej opłaty od płacących kartami, tzw. surcharge.

Print Friendly, PDF & Email