NBP – idziemy w stronę strefy euro

Sejmowa komisja finansów publicznych zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego i sprawozdaniem z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011.

W opinii Narodowego Banku Polskiego Polska powinna kontynuować drogę w kierunku strefy euro. To nie jest tylko kwestia ryzyka kursowego, o którym się najczęściej mówi, ale NBP widzi w tym bezpieczeństwo nie tylko ekonomiczne Polski. Inną kwestią jest termin wejścia do strefy euro – dziś nie jest to korzystny moment.

Polska nie podpisała „umowy unijnej”, która określałaby datę przyjęcia wspólnej waluty, niemniej taki obowiązek mamy i nie możemy się z niego wycofać.

Print Friendly, PDF & Email