Nasze finanse – obsługa przez NFC

NFC (ang. Near Field Communication – komunikacja bliskiego zasięgu) to radiowy standard komunikacji na wysokich częstotliwościach, który pozwala na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów. Warto zaznaczyć, że połączenie następuje natychmiastowo, w ciągu ułamka sekundy. Mały zasięg powoduje, że aby skorzystać z NFC, trzeba zbliżyć do siebie nadajnik i odbiornik. Na podobnej zasadzie działa zbliżeniowa karta płatnicza, którą także musimy „przytknąć” do odpowiedniego miejsca na terminalu. Dlatego też jedną z możliwości zastosowania tej funkcji jest wykorzystanie jej do płatności w punktach handlowo-usługowych. Funkcja „płatnicza” może być „zainstalowana” w telefonie w sposób dwojaki: poprzez zainstalowanie aplikacji płatniczej na karcie SIM (tzw. SIM-centric) lub poprzez rozwiązanie oparte na karcie microSD.

Już zaczyna się implementacja tego rozwiązania. Nowa usługa Orange – Orange Cash – wystartowała  oficjalnie 15 października. Partnerami „finansowymi” przedsięwzięcia są mBank i MasterCard. Usługa płatności mobilnych wdrożona przez Orange oparta jest o model SIM-centric. Również T-Mobile wspólnie z MasterCard zbroi się na zbliżeniową ofensywę, która ma objąć całą Europę.

ING Bank Śląski przeprowadza testy, a dokładniej pilotaż, płatności mobilnych w oparciu o technologię NFC. Razem z organizacją płatniczą Visa Europe oraz firmą Oberthur ING Banku Śląski testuje nową usługę w punktach usługowo-handlowych, które akceptują płatności zbliżeniowe Visa.

Testy przeprowadzał również MultiBank i mBank, ponad dwa lata temu Inteligo (z MasterCard i Erą) i Bank Zachodni WBK

Print Friendly, PDF & Email