Najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie polskie województwa

Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski” podaje ranking za rok 2011. Atrakcyjność ta jest rozumiana jako zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w danej lokalizacji.

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazło się  województwo śląskie. Na miejscu drugim woj. mazowieckie oraz na 3-cim miejscu dolnośląskie – wynika z tegorocznego zestawienia najatrakcyjniejszych inwestycyjnie województw. Ranking IBnGR zamykają woj. lubelskie i podlaskie.

Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), przygotowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, jest siódmym z rzędu opracowaniem, którego celem jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów.

(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email