Migracje turystyczne i nie tylko

Według raportu NBP w drugim kwartale 2012 wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych wyniosły 1 mld 669 mln euro, a cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 2 mld 261 mln euro.

NBP podał, że analiza geograficzna wydatków wykazała, że w II kwartale 2012 r. wydatki cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej dokonane w Polsce stanowiły 65,7 proc. przychodów z tytułu podróży zagranicznych. Wydatki Polaków na podróże zagraniczne do krajów Unii Europejskiej stanowiły natomiast 83,1 proc. ogółu wydatków z tytułu podróży zagranicznych. W analogicznym okresie poprzedniego roku udziały te wynosiły odpowiednio 70,4 proc. w przypadku cudzoziemców i 77,5 proc. w przypadku Polaków.

Zmiana w udziałach oznacza, że w II kwartale 2012 wzrosło zainteresowanie Polaków wyjazdami do krajów Unii Europejskiej oraz spadły wydatki w Polsce osób z krajów nienależących do Unii. Na tę zmianę największy wpływ miały głównie wydatki podróżnych jednodniowych – zarówno cudzoziemców w Polsce, jak i Polaków za granicą.

Print Friendly, PDF & Email