„Mieszkanie dla Młodych” – nowe limity

Na stronie dedykowanej rządowemu programowi „Mieszkanie dla Młodych” pojawiła się informacja odnośnie nowych limitów cenowych na zakup nowych mieszkań. Dotyczą one miast, gmin przylegających do miast oraz pozostałych gmin wojewódzkich.Limity te obowiązują w drugim kwartale 2015 roku.

Na jakie dofinansowanie w ramach programu możemy liczyć w bieżącym kwartale? Przyjrzyjmy się limitom cenowym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” obowiązującym na terenie miast. Najwięcej na metr kwadratowy nowego mieszkania możemy wydać w stolicy. Na Warszawę przypada bowiem limit cenowy w wysokości 6588,3 zł. Z najniższym limitem musi liczyć się Opole, w którym na zakup metra kwadratowego mieszkania z rynku pierwotnego możemy wydać 3901,2 zł. Limity cen dla pozostałych miast przedstawiają się następująco: Poznań – 5924,6 zł, Olsztyn – 5465,4 zł, Gdańsk – 5303,1 zł, Wrocław – 5181,0 zł, Kraków – 5112,8 zł, Katowice – 4773,5 zł, Kielce – 4691,2 zł, Lublin – 4620,8 zł, Bydgoszcz – 4546,3 zł – Toruń – również 4546,3 zł, Szczecin – 4516,6 zł, Łódź – 4515,5 zł, Białystok – 4458,9 zł, Gorzów Wielkopolski – 4052,4 zł, Zielona Góra – również 4052,4 zł oraz Rzeszów – 4049,7 zł.

Limity cenowe jakie przypadają na drugi kwartał 2015 roku dla nowych mieszkań na terenie gmin przylegających do miasta, przedstawiają się następująco. Na największą dopłatę można liczyć w Poznaniu. Limit cenowy wynosi 5043,7 zł. Różnica w cenie za metr kwadratowy nowego mieszkania jest więc znacząca, porównując miasta a gminy przylegające do miasta. Opole również wypada w tym rankingu najmniej korzystnie. Mieszkańcy gmin przylegających do tego miasta mogą liczyć na dofinansowanie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” w kwocie 3714,2 zł za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego. Jeśli chodzi o limity cenowe dla gmin przyległych do innych dużych miast, to przedstawiają się one następująco: Gdańsk – 4912,9 zł, Kraków – 4694,8 zł, Warszawa – 4634,8 zł, Wrocław – 4612,0 zł, Katowice – 4395,3 zł, Lublin – 4292,0 zł, Szczecin – 4215,8 zł, Białystok – 4166,5 zł, Bydgoszcz – 4137,7 zł, Toruń – tak samo 4137,7 zł, Olsztyn – 4133,6 zł, Łódź – 4096,1 zł, Kielce – 3955,5 zł, Gorzów Wielkopolski – 3838,5 zł, Zielona Góra – tak samo 3838,5 zł, Rzeszów – 3809,9 zł.

Porównując limity cenowe za metr kwadratowy nowego mieszkania z rynku pierwotnego dla miast oraz gmin przylegających do tych miast, można zauważyć, że różnice w limitach są znaczne. Dla przykładu, mieszkańcy Wrocławia mogą liczyć na 5181,0 zł dofinansowania na zakup metra nowego mieszkania. W porównaniu do nich mieszkańcy gmin przylegających do Wrocławia mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 4612,0 zł. Daje to różnicę w cenie za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego w kwocie 569,0 zł. To duża różnica, jednak zważywszy na to, że mieszkania oraz domy na sprzedaż poza granicami Wrocławia są dużo tańsze, kupujący będą w stanie znaleźć nieruchomości objęte programem rządowym.

Na zakończenie przyjrzyjmy się ile wynoszą limity cenowe za zakup nowego mieszkania albo domu objętego programem „Mieszkanie dla Młodych” w drugim kwartale bieżącego roku, znajdującego się na terenie pozostałych gmin województwa. Na największe wsparcie w ramach rządowego programu mogą liczyć mieszkańcy Pomorza. Limit cenowy na zakup mieszkania z rynku pierwotnego wynosi tutaj 4522,7 zł za metr kwadratowy. Dla pozostałych gmin województw limity przedstawiają się następująco: Małopolskie – 4276,8 zł, Wielkopolskie – 4203,1 zł, Dolnośląskie – 4043,1 zł, Śląskie – 4017,2 zł, Lubelskie – 3963,1 zł, Zachodniopomorskie – 3914,9 zł, Podlaskie – 3874,2 zł, Mazowieckie – 3862,3 zł, Kujawsko-Pomorskie – 3728,5 zł, Łódzkie – 3676,8 zł, Lubuskie – 3624,5 zł, Podkarpackie – 3570,1 zł, Opolskie – 3527,2 zł, Warmińsko-Mazurskie – 3444,7 zł oraz Świętokrzyskie – 3296,3 zł.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email