Lądowe farmy wiatrowe krytykowane przez NIK

NIK – Najwyższa Izba Kontroli, krytykuje sposób, w jaki powstają w Polsce konkretne inwestycje – farmy wiatrowe. Uważa ona, że władze poszczególnych gmin samodzielnie podejmowały decyzję na temat tego, w jakich miejscach będą powstawały ów farmy.

Zdarzało się również, że społeczeństwo wyrażało sprzeciw w kwestii budowy na danym terenie. Mimo to gmina postępowała według własnych ustaleń, ignorując te głosy.

Najwyższa Izba Kontroli uważa ponadto, że proces budowy farm wiatrowych przebiegał niejednokrotnie w warunkach, które mogły przyczynić się do powstania konfliktu interesów czy korupcji.

Print Friendly, PDF & Email