Kredyty mieszkaniowe z zaostrzonymi warunkami

Kredyt mieszkaniowy na zaostrzonych warunkach? Niestety, istnieje takie prawdopodobieństwo. W III kwartale bieżącego, 2016 roku instytucje bankowe w wyraźnym stopniu zaostrzyły swoją politykę kredytową. Obostrzenia te dotyczą segmentu kredytów mieszkaniowych.

Jak w swoim raporcie podaje Narodowy Bank Polski (NBP), banki w III kwartale tego roku zaostrzyły swoją politykę kredytową w mieszkaniówce. Szybko przełożyło się to na mniejszą liczbę udzielonych przez te banki kredytów.

Narodowy Bank Polski otrzymał takie dane na podstawie ankiety, którą co trzy miesiące w roku kieruje na ręce przewodniczących komitetów kredytowych.

Na zaostrzenie się polityki bankowej wpływ miało kilka istotnych czynników. Jak zaobserwowali analitycy rynku finansowego i rynku nieruchomości, w obu tych sektorach w ostatnim czasie bardzo dużo się działo. Wielu specjalistów ekonomii nie dziwi fakt, że banki stały się powściągliwe w kwestii udzielania kredytów hipotecznych pod zakup nowej lub używanej nieruchomości. Instytucje finansowe postanowiły lepiej dbać o swoje interesy i lepiej zabezpieczać na przyszłość swoje finanse i stabilną pozycję.

Jakie czynniki były najczęściej wymieniane, jako mające wpływ na zaostrzenie się polityki kredytowej w sektorze mieszkaniowym w tych bankach? Przede wszystkim duży wpływ okazały się mieć przepisy, które regulują zasady obrotu ziemią rolną. Chodzi dokładnie o warunki, na jakich na gruntach rolnych ustanawiane są hipoteki.

Jak wiadomo, pod koniec kwietnia bieżącego roku w życie weszła ustawa, która reguluje zasady obrotu ziemią rolną. Zgodnie z nowymi regulacjami kredytobiorcy, którzy chcieli zaciągnąć kredyt hipoteczny pod zastaw gruntu rolnego, otrzymaliby bardzo małe kwoty kredytów, lub uznawani wręcz byli przez banki jako nierzetelni. Wszystko przez to, że prawo do pierwokupu ziem rolnych przypadło Agencji Nieruchomości Rolnych. Tym samym banki poczuły się zagrożone, ponieważ w sytuacji, kiedy kredyt hipoteczny nie byłby spłacany, banki te mogłyby mieć prawdziwy kłopot z przejęciem gruntów dłużnika. Na szczęście we wrześniu 2016 roku podpisano nowelizację ustawy, która przywróciła dawne zasady udzielania kredytów pod zastaw. Niemniej jednak banki pozostały już czujne i postanowiły lepiej się zabezpieczać.

m-120

Czynnikiem, który również miał bardzo duży wpływ na udzieloną mniejszą liczbę kredytów, było wyczerpanie się puli w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Mniej więcej w połowie roku ogłoszono wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach programu. Wielu beneficjentów programu „Mieszkanie dla Młodych” postanowiło przeznaczyć otrzymane w ramach wsparcia środki finansowe na poczet zaspokojenia minimalnego wkładu własnego, jaki jest wymagany przy wnioskowaniu o udzielenie przez bank kredytu hipotecznego.

Wstrzymanie programu spowodowało, że również banki odczuły zastój – osoby, które chcą być beneficjentami rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” będą musiały poczekać do dnia 2 stycznia 2016 roku, kiedy to druga pula środków finansowych przeznaczonych na 2017 rok zostanie odblokowana. Zapewne do banków ponownie zacznie napływać duża ilość wniosków o przyznanie kredytu na zakup własnego mieszkania czy domu.

Wprowadzenie nowej ustawy o obrocie ziemią rolną, a także szybkie wyczerpanie się zarówno aktualnej, jak i pierwszej części przyszłorocznej puli środków finansowych w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, nie pozostało instytucjom finansowym obojętne.

Banki zdecydowanie dokładniej wolą zweryfikować klienta, zanim udzielą mu kredytu. Zaostrzenie warunków ma również na celu zmniejszenie ryzyka udzielenia kredytów osobom, które w szybkim czasie mogą mieć problemy z ich terminową spłatą.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email