Kredyt hipoteczny – spadek zdolności kredytowej

Zaostrzająca się polityka banków oraz decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych doprowadziły do spadku średniej zdolności kredytowej Polaka o 3 punkty procentowe w stosunku do poziomu, na którym utrzymywała się ona przez I kwartał 2012.

RPP podniosła stopy procentowe o 0,25 pkt proc., w wyniku czego zdolność kredytowa statystycznej polskiej rodziny znowu spadła. Jeśłi małżeństwo z dwójką dzieci osiąga dochody w wysokości 7 tys. zł netto, to jego wcześniejsza zdolność kredytowa wynosiła 475 tys. zł, co już stanowiło spadek o 35 tys. zł w stosunku do roku 2011. Natomiast obecna zdolność kredytowa zmniejszyła się o kolejne 15 tys. zł i wynosi 460 tys. zł. Zakładając uśrednioną cenę mieszkania za metr w wysokości 5.5 tys. zł, kwota ta pozwala na zakup mieszkania o maksymalnej powierzchni 83 m2 kw przy kredycie mieszkaniowym na 30 lat.

Print Friendly, PDF & Email