Koszty pracy w Polsce i w Europie

Na tle Europy Zachodniej absolutne koszty pracy w Polsce są niskie. Dla zagranicznych firm cały czas jesteśmy rajem taniej siły roboczej. Z danych Eurostatu wynika, że godzina pracy kosztuje polskiego przedsiębiorcę ok. 7,1 euro. Średni koszt pracy za godzinę w UE to 23,1 euro. Zawyżają go Belgowie (39 euro), Szwedzi, Duńczycy, Niemcy. Najniżej praca wyceniana jest w Bułgarii (3,5 euro), w Rumunii (4,2 euro), na Litwie (5,5 euro) oraz na Łotwie (5,9 euro). Dane uwzględniają koszt pensji oraz podatków i składek od niej odprowadzanych. Niskie koszty pracy w Polsce w porównaniu np. z Niemcami wynikają według Eurostatu m.in. z tego, że Polacy mniej od Niemców zarabiają.

Polski pracodawca z każdych 100 zł przeznaczonych na zatrudnienie pracownika zarabiającego średnią krajową potrąca na składki i podatki 34,3 zł (raport OECD z 2011 r.).
Jesteśmy znacznie poniżej europejskiej średniej, gdzie z każdych 100 euro państwo zabiera pracownikowi z przeciętną pensją 41 euro.

 

Print Friendly, PDF & Email