Koszty obniżenia wieku emerytalnego

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów – Henryk Kowalczyk, mówił niedawno o kosztach, jakie niosłyby ze sobą obniżenie wieku emerytalnego w Polsce. Szacuje się, że obniżenie wieku emerytalnego może kosztować Państwo około 10 miliardów złotych w skali roku. W 2017 roku koszty byłyby jeszcze stosunkowo niskie i wyniosłyby około 5,6 miliarda złotych. Później, z roku na rok, koszty zwiększałyby się skokowo.Ostatecznie, jak pisaliśmy na wstępie, miałyby one sięgnąć poziomu 10 miliardów złotych rocznie.
Wiek emerytalny miałby zostać obniżony do 60 lat w przypadku kobiet, zaś w przypadku mężczyzn – do 65 lat.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email