Jednolity patent europejski – kompromis osiągnięty

Po 35 latach dyskusji państwa UE osiągnęły porozumienie w sprawie jednolitego patentu. Propozycja zawiera trzy regulacje. Po pierwsze, w sprawie powołania jednolitego europejskiego patentu : firma i wynalazca tylko raz zgłoszą patent do urzędu, a ochrona (jeśli urząd przyzna patent) automatycznie będzie obowiązywała w 25 państwach UE (bez Włoch i Hiszpanii, które nie przystąpiły do porozumienia).

Drugie prawo dotyczy języka. Zgodnie z kompromisem patent będzie przyznawany w jednym z trzech języków do wyboru: po angielsku, niemiecku i francusku.
Ponadto wybrano wspólny sąd, który będzie miał główną siedzibę w Paryżu i oddziały w Londynie (tu będą rozpatrywane sprawy dotyczące przemysłu chemicznego i farmaceutycznego) oraz w Monachium (inżynieria mechaniczna).

Teraz kompromis muszą jeszcze zaakceptować Rada UE oraz Parlament Europejski, a ustalenia muszą być ratyfikowane przez poszczególne państwa UE. Jeśli ten proces uda się zakończyć do listopada przyszłego roku, w kwietniu 2014 r. będzie mógł być przyznany pierwszy jednolity patent europejski.

Print Friendly, PDF & Email