Jaka płaca w 2012 roku?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 1500 zł brutto to wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r

Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1386 zł, co oznacza jego wzrost o 8,2 proc. Z danych resortu pracy wynika, że takie wynagrodzenie będzie dostawało ok 400 tys. osób.

Ale aby zwiększyć dochody osób o najniższych kwalifikacjach, a jednocześnie nie zniechęcić pracodawców do ich zatrudniania, powinniśmy zmniejszyć obciążenie najniższych wynagrodzeń podatkami. Koszt pracownika pozostanie na dotychczasowym poziomie, a jego dochód netto wzrośnie.

Priorytetem rządu powinno być obecnie zwiększanie zatrudnienia, bo od tego będzie zależało tempo wzrostu gospodarczego. W tym celu należy zwiększyć aktywizację zawodową i powiązać ją z pomocą społeczną, ograniczyć biurokrację i zmniejszyć koszty administracyjne związane z zatrudnieniem oraz wprowadzić zmiany w przepisach o czasie pracy. – Wysokość wynagrodzenia musi być powiązana z wydajnością pracy i siłą nabywczą ludności w danym regionie. Narzucanie wysokości płac nie uzasadnionych produktywnością zawsze prowadzi do bezrobocia. Jeżeli chcemy pomóc wielodzietnym rodzinom powinniśmy to uczynić przy pomocy zasiłków na dzieci,  a nie płac. – tłumaczy Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email