Inwestycje w nieruchomości

Bardzo często posiadane mieszkanie albo dom to aktywa o najwyższej wartości w naszym ręku. Nie każdy jednak patrzy na nie jak na aktywo.

Obecnie to właśnie nieruchomości zaczynają pojawiać się coraz częściej w portfelach inwestycyjnych funduszy i banków. Do niedawna inwestowały przede wszystkim w akcje i obligacje.

Rozważając zakup domu czy mieszkania należy przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji, podobnie jak przy zakupie akcji. Inwestor powinien kierować się przede wszystkim oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, akceptowanym poziomem ryzyka i kosztami ewentualnej transakcji. Duże znaczenie ma również płynność rynku.

Print Friendly, PDF & Email