Internet wpływa na współpracę firm z bankami

Tradycyjne formy kontaktu klienta korporacyjnego z bankiem w ostatnich latach ustępują miejsca platformom elektronicznym.

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić czynność bankową, której nie można zrealizować w systemie bankowości internetowej. Jakie są tego przyczyny? Pierwsza to bezpieczeństwo. Poprawnie zabezpieczony asymetrycznym podpisem elektronicznym (takim jak PKI) system jest najpewniejszym, jak na razie niezłamanym systemem autoryzacji. Podpisy papierowe, karty płatnicze, autoryzacje hasłami, sporadycznie poddają się próbom wyłudzeń i włamań.

Kolejną zaletą platform elektronicznych jest wygoda. Systemy bankowe działają nawet na telefonach komórkowych i tabletach, dając dostęp do banku wszędzie przez 24 godziny na dobę.

E-banking oznacza również redukcję kosztów po stronie banku, jak i klienta. Ale przede wszystkim czasu. Z bankowości elektronicznej korzystać mogą zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Ponadto umożliwia dokonanie coraz szerszego wachlarza operacji. Klient może wykonać za ich pośrednictwem dowolny rodzaj przelewu, zlecenie polecenia zapłaty, wypłatę gotówki w oddziale, a nawet wysłać listonosza z przekazem pocztowym. Nowoczesne systemy internetowe umożliwiają również pobieranie wyciągów, potwierdzeń czy wszelkiego rodzaju raportów, a także skorzystanie z produktów lokacyjnych, kredytowych oraz kartowych. Za ich pośrednictwem dokonywane są też transakcje finansowania handlu czy leasingowe.

W najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z dalszym wzmocnieniem roli platform internetowych w relacjach klient – bank. Wydaje się, iż w niedalekiej przyszłości współpraca z bankiem odwróci się kolejnością zdarzeń. Najpierw klient będzie miał podpis elektroniczny, potem uruchomi system, w którym podpisze pierwszą umowę z bankiem np. o prowadzenie rachunku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Print Friendly, PDF & Email