Hiszpańskie akcje na aukcji

Hiszpania jest zadowolona z aukcji swoich akcji. Udało się pozyskać 2,51 mld EUR ze sprzedaży bonów 3- i 6-miesięcznych. Popyt wyniósł 13,5 mld EUR.
Średnie rentowności spadły do odpowiednio 1,285 proc. i 1,847 proc. W przypadku bonów 3-miesięcznych to najniższy poziom od lutego, a w przypadku 6-miesięcznych od czerwca. Na poprzedniej aukcji rentowności wynosiły odpowiednio 1,735 proc. i 2,435 proc.

Print Friendly, PDF & Email