Hiszpanie o przyjęciu euro

To już blisko 10 lat kiedy Hiszpania przyjęła wspólną walutę europejską. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że 69,8 proc. jej mieszkańców jest zdania, że było to złe lub mało korzystne dla kraju posunięcie. Sondaż został przeprowadzony przez  niezależny Królewski Instytut Elano.

Jedynie 28,5 proc. ankietowanych uznało, że wprowadzenie euro było korzystne dla ich kraju.

Badanie przeprowadzono po wyborach parlamentarnych z 20 listopada, w środku debaty na temat nowych sposobów wzmocnienia euro i zwalczania kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Wzięło w nim udział blisko tysiąc osób – poinformowała agencja EFE.

W opinii Hiszpanów zawinili przede wszystkim inwestorzy spekulujący na rynku papierów dłużnych państwa (46,2 proc. ankietowanych) oraz hiszpański rząd (22,6 proc.). To oni przyczynili się do kryzysu. Zaledwie 4 proc. badanych uznało, że zawiniła UE.

(źródło: PAP)

 

Print Friendly, PDF & Email