Co gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny ?

Eksperci ostrzegają, że nie wszystkie pieniądze, które wpłacamy do banków, są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Z pewnością gwarancje te dotyczą depozytów. Chronione są środki ulokowane na wszystkich rachunkach, np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych jednej osoby w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje osobna kwota gwarancji.

Jednak w przypadku niektórych produktów oferowanych klientom banków bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży. Dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych i nie są one objęte gwarancjami BFG. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych. Wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu.
 

Print Friendly, PDF & Email