Getin i BOŚ – podwyżki

Getin Noble Bank z początkiem września wprowadza zmiany do tabeli opłat i prowizji ROR internetowego. Ich celem jest zbliżenie wysokości opłat do poziomu prowizji obowiązujących dla ROR Uniwersalnego Plus, który jest najpopularniejszym rachunkiem. Do tej pory konto internetowe było zwolnione z opłaty za prowadzenie. Natomiast w przypadku Konta Uniwersalnego Plus prowizja ta wynosi 9,99 zł (można jej uniknąć, jeżeli bank odnotuje wpływy na rachunek w wysokości min. 750 zł miesięcznie albo zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną sumę min. 400 zł).

BOŚ Banku wprowadza opłatę za używanie większości kart debetowych w wysokości 3 zł na miesiąc. Prowizja za prowadzenie Konta Start wzrośnie o 2 zł, z 8 do 10 zł. Pojawi się nowa opłata za utrzymywanie salda debetowego – 3 zł miesięcznie. BOŚ wprowadza również dodatkową prowizję w wysokości 35 zł za rezygnację z rachunku przed upływem trzech miesięcy od jego założenia. W przypadku konta H2O bank rezygnuje z jednorazowej opłaty za wydanie karty na poziomie 10 zł, ale w zamian będzie pobierał co miesiąc złotówkę prowizji za użytkowanie plastiku.

Print Friendly, PDF & Email