Finanse Unii – unia bankowa

Obecny traktat o stałym funduszu ratunkowym strefy euro, Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (ESM) stanowi, że środki na rekapitalizację nie mogą być bezpośrednio przekazane bankom, lecz krajom UE, a dopiero te będą mogły wesprzeć swoje banki, co jednak powiększy ich zadłużenie. W świetle coraz większych kłopotów hiszpańskich banków, a ostatnio także cypryjskich, UE szuka szybkich rozwiązań, by nie dopuścić do kryzysu bankowego.

Komisja Europejska ma przyjąć propozycję tzw. unii bankowej, czyli skoordynowanego nadzoru i finansowania likwidacji upadających banków. Do szczytu w czerwcu przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy ma przygotować w ścisłej współpracy z szefem KE, przewodniczącym eurogrupy i prezesem Europejskiego Banku Centralnego raport na temat sposobów wzmacniania unii gospodarczej strefy euro, m.in. unii bankowej z uwzględnieniem wspólnego systemu gwarantowania depozytów.

Print Friendly, PDF & Email