Finanse Unii – masowe wypłaty depozytów

W ciągu ostatnich 12 miesięcy z banków w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Grecji klienci wycofali 326 miliardów euro.

W tym samym czasie gdy depozyty masowo odpływają z banków w tych czterech zadłużonych państwach, banki w siedmiu pozostałych krajach należących do trzonu strefy euro, z Niemcami i Francją na czele, przyciągnęły aż 300 miliardów euro nowych lokat.

Taka nierównowaga prowadzi do podziału europejskiego systemu bankowego i rozbieżności w procesie przyznawania kredytów przez banki w różnych krajach. Wszystko to blokuje ożywienie gospodarcze w nękanym kryzysem eurolandzie. Sytuacja ta podkopuje główną ideę unii walutowej, czyli zintegrowany system finansowy.

Print Friendly, PDF & Email