Finanse Szwajcarii – gwarantowanie depozytów bankowych

Instytucją gwarantującą depozyty bankowe w Szwajcarii jest Stowarzyszenie Ochrony Deponentów Szwajcarskich Banków i Dealerów Papierów Wartościowych (niem. Der Verein „Einlagensicherung der Schweizer Banken und Effektenhändler”). To podmiot prywatny finansowanym ze środków instytucji finansowych objętych gwarancjami. Do stowarzyszenia należy 399 instytucji finansowych, w tym 346 banków (komercyjnych, kantonalnych i kas oszczędnościowych) oraz 53 biura maklerskie. Członkostwo w systemie jest obowiązkowe. Stowarzyszenie gwarantuje wkłady na rachunkach w bankach oraz biurach maklerskich licencjonowanych w Szwajcarii osobom fizycznym i prawnym. Gwarancjami w 100% objęte są depozyty do wysokości 100 000 CHF. Gwarancjom podlegają zarówno we frankach szwajcarskich, jak i w walutach obcych. W Szwajcarii gwarancjami objęte są depozyty instytucji finansowych oraz firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i towarzystw funduszy wzajemnych. Gwarantowane są również depozyty podmiotów prawnych, wchodzących w skład tej samej, co przedmiotowa instytucja kredytowa, grupy przedsiębiorstw. Gwarancjami objęte są depozyty wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Sumy gwarantowane wypłacane są także wyższym menadżerom likwidowanego banku i ich krewnym, członkom zarządu. Najważniejszym aspektem wyróżniającym system szwajcarski jest  fakt, że świadczenie z tytułu gwarancji przysługuje nawet w odniesieniu do środków pochodzących z przestępstw kryminalnych, w tym transakcji związanych z praniem brudnych pieniędzy.

Print Friendly, PDF & Email