Finanse przedsiębiorstw: faktoring

Alternatywnym rozwiązaniem dla finansowania działalności gospodarczej może być usługa faktoringu W wielu sytuacjach usługa faktoringu może być dla firmy korzystniejsza niż kredyt.

Dla przykładu rozważmy firmę, która ma klientów ze stałymi problemami z utrzymaniem płynności finansowej. Aby zwiększyć swoją konkurencyjność firma oferuje faktury z odroczonym terminem płatności, nawet 2 lub 3-miesięcznym.

Firma korzystając z faktoringu może otrzymać środki w wysokości około 70-90 proc. wartości wystawionych faktur. W ten sposób pieniądze z transakcji zostałyby jej wypłacone przez faktora, zanim jeszcze klienci dokonaliby płatności za faktury.

Bardzo istotne jest to, że faktoring nie zmniejsza zdolności kredytowej, tak jak dzieje się w przypadku kredytu bankowego. Faktorowi trzeba oczywiście zapłacić za wykonanie usługi. Struktura kosztów różni się w zależności od wybranego faktora oraz rodzaju wybranej oferty.

Podstawą do naliczenia opłaty za usługę faktoringu są odsetki wyliczane na podstawie stawki WIBOR, a pobierane za okres korzystania z zaliczki. Do tego faktor dodaje swoją marżę, która może mieć różną wartość w zależności od wybranej firmy czy banku. Prowizja podstawowa waha się od 0,2 proc. do nawet 3 proc. w skali miesiąca

Print Friendly, PDF & Email