Finanse przedsiębiorcy: konto firmowe nie jest konieczne

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą niepotrzebnie płacą bankom za prowadzenie kont firmowych. Polskie prawo nie narzuca samozatrudnionym takiego obowiązku. To banki wymagają od właścicieli firm, by zakładali takie rachunki. Przelewy do ZUS i urzędu skarbowego równie dobrze mogłby być realizowane z kont prywatnych, gdyby nie wewnętrzne przepisy banków. Na prywatnych banki blokują możliwość realizowania koniecznych, comiesięcznych przelewów z tytułu ubezpieczenia i należnego podatku.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie nakazuje posiadania konta bankowego. Dopiero wykonywanie transakcji o wartości powyżej 15 tys. euro lub prowadzenie rozliczeń z podmiotami gospodarczymi wymusza założenie rachunku.

Inne ustawy, np. ordynacja podatkowa, mówią o rachunku bankowym, ale nie precyzują, że musi być to oddzielne konto związane tylko z działalnością gospodarczą. W prawie polskim nie ma jednoznacznego wskazania obowiązku posiadania firmowego konta bankowego dla przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą .

Opłaty za rachunek biznesowy sięgają kilkudziesięciu złotych miesięcznie

 

Print Friendly, PDF & Email