Finanse Polski: podwójny deficyt

Przed Polską stoi trudny do rozwiązania problem podwójnego deficytu: fiskalnego i rachunku obrotów, które muszą być szybko usunięte lub obniżone – uważa BNP Paribas.
Według banku u podłoża trudności tkwi nadmiar popytu w polskiej gospodarce wyrażający się w wysokim ujemnym saldzie obrotów bieżących bilansu płatniczego oraz wysokiej inflacji bazowej.
Wysoki popyt krajowy obok osłabienia popytu zagranicznego na polski eksport jest powodem tłumaczącym, dlaczego mimo niższego kursu złotego ujemne saldo obrotów pozostaje wysokie.
(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email