Finanse Polski: Moody’s potwierdza rating na A2

Polska uzyskała potwierdzenie wiarygodności kredytowej na poziomie A2 przez Agencję ratingową Moody’s Investors Service. Co ważne, również perspektywa ratingu w ocenie Agencji jest stabilna.

Za potwierdzeniem ratingu przez Moody’s przemawia silna i wiarygodna stabilność makroekonomiczna oraz odporność, strategia konsolidacji fiskalnej, a także dostęp do elastycznej linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Moody’s nie wyklucza podwyższenia ratingu Polski m.in. po eliminacji strukturalnego deficytu budżetowego.

 

Print Friendly, PDF & Email