Finanse Polski – 50 mld zł limitu deficytu budżetu w 2014 r.

Minister finansów poinformował, że limit deficytu budżetu na przyszły rok zapisany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, ma wynieść 50 mld zł. Podkreśłił, że deficyt całego sektora finansów publicznych w 2013 i 2014 na poziomie 3,5 proc. PKB jest do osiągnięcia, wobec 3,9 proc. PKB odnotowanych w 2012 r. MF pracuje nad aktualizacją planu konwergencji. W tym roku deficyt sektora nie powinien przekroczyć 3,5 proc. PKB. To jest potrzebne do zdjęcia procedury nadmiernego deficytu. W przyszłym roku deficyt nie może być wyższy niż 3,5 proc., żeby ta procedura została zdjęta.

Print Friendly, PDF & Email