Finanse Polski – złoty słabnie

Analitycy uważają, że złe dane o PKB w trzecim kwartale przyczyniły do osłabienia złotego. Analityk walutowy z Noble Securities wskazał, że wcześniejsze rozważania na temat spowolnienia koniunktury i słabszej kondycji polskiej gospodarki stały się faktem.

Warto zwrócić uwagę, że parametry okazały się nie tylko znacznie słabsze od prognoz ekonomicznych, ale również od poprzedniego II kwartału, gdzie publikacja wyniosła 2,3 proc. Tym samym, nie trzeba było długo czekać na reakcję rodzimej waluty, która natychmiast zaczęła tracić na wartości w stosunku do najważniejszych walut na świecie.

Analityk zwrócił uwagę, że polska gospodarka zdecydowanie spowalnia, a prognozy na czwarty kwartał 2012 r. i początek przyszłego roku mówią o utrzymaniu się tej tendencji. Przy zachowaniu takiego tempa wyhamowania możemy nawet prognozować wynik przyszłego kwartału w okolicach 1 proc. Niemniej jednak, nie ulega wątpliwości, że Rada Polityki Pieniężnej w takich okolicznościach zdecyduje się na kolejne cięcia stopy procentowej w grudniu.

Print Friendly, PDF & Email