Finanse Polski – płace w 2013 r.

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2013 r. Przedstawił też swoją propozycję minimalnego wynagrodzenia. Z ustawy obecnie wynika najniższy możliwy wzrost do 1600 zł z 1500 zł. Teraz kwestia płacy minimalnej stanie na forum Komisji Trójstronnej. Natomiast NSZZ „Solidarność” proponuje wzrost płacy minimalnej do wysokości  1626 zł.

Z planu wynika również wzrost średniej płacy o 5,6 proc.

Rząd chce też wrócić do procentowej waloryzacji emerytur i rent.

 

Print Friendly, PDF & Email