Finanse Polski – optymistycznie

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przewiduje dla Polski wzrost gospodarczy na poziomie 2,3 proc. PKB.

Moody’s Investors Service zwraca uwagę, że będzie to jeden  z najwyższych wzrostów w krajach Unii Europejskiej . I to wywoła na dłużej  zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy zauważają pozytywną dynamikę wzrostu kraju. Zwiększony apetyt inwestorów-nierezydentów na polskie skarbowe papiery dłużne obniżył rentowności, redukując koszty zadłużania się państwa, co jest pozytywne dla ratingu.

Print Friendly, PDF & Email