Finanse Polaków – aż 2,6 mld zł w ubezpieczeniowych funduszach

Łączna wartość pieniędzy, jakie napłynęły do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosła prawie 2,6 mld zł.

To o 37 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, kiedy do UFK trafiło 1,9 mld zł. Bilans sprzedaży z połowy roku jest również wyższy od wyniku uzyskanego w drugiej połowie 2011 roku, kiedy do funduszy kapitałowych trafiło blisko 2,1 mld złotych.

Najwięcej nowych środków przyciągnęły fundusze ochrony kapitału. Klienci wpłacili do nich 2 mld zł, a saldo wpłat i umorzeń dla tego segmentu wyniosło 1,4 mld zł. Drugim pod względem popularności okazał się segment funduszy dłużnych, dla których saldo wpłat i wypłat sięgnęło 1 mld zł.

Print Friendly, PDF & Email