Finanse Polaka – zwrot podatku od spadku

Ministerstwo Finansów przyzna ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn osobom, które straciły zwolnienie po zmianie przepisów w 2007 r. Chodzi tu o osoby niespokrewnione ze spadkodawcą, które aby skorzystać z ulgi, musiały sprawować nad nim dwuletnią opiekę na podstawie umowy. Zmiana warunków jej zawierania, przy jednoczesnym braku przepisów przejściowych, pozbawiła zwolnienia z podatku dziedziczonego mieszkania osoby, które umowy zawarły przed 1 stycznia 2007 r., a spadkodawca zmarł po tej dacie. Nowelizację nakazał Trybunał Konstytucyjny, który uznał taki stan rzeczy za niezgodny z ustawą zasadniczą (sygn. akt P 36/10).

Print Friendly, PDF & Email