Finanse osobiste – nowy roczny zasiłek macierzyński

Rządowe zapowiedzi wydłużenia urlopu macierzyńskiego z obecnych 6 miesięcy do roku wzbudziły wiele emocji. Ciągle jednak nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób wyliczany będzie przysługujący podczas tego urlopu zasiłek macierzyński.

Wspomniano, że rodzic, który skorzysta z wydłużonego do 12 miesięcy urlopu, otrzyma co miesiąc świadczenie w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast osoby, które zdecydują się na półroczny urlop macierzyński, mają otrzymać zasiłek według zasad obowiązujących obecnie, czyli 100% miesięcznej podstawy wymiaru zasiłku.

Eksperci oszacowali, że świadczenia na wydłużonych do roku urlopach macierzyńskich przy założeniu, że przez cały okres wypłacane byłoby 80% podstawy wymiaru zasiłku wyniosłyby 255 zł najniższego zasiłku macierzyńskiego miesięcznie dla matek prowadzących działalność, 2 tys. zł dla matek na etacie ze średnią krajową.

Print Friendly, PDF & Email