Finanse osobiste: leasing czy kredyt

Leasing konsumencki jest produktem finansowym skierowanym do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku leasingu dla przedsiębiorstw, polega na nabyciu przez firmę leasingującą danej rzeczy (przedmiotu leasingu) i przekazaniu w użytkowanie  osobie fizycznej (leasingobiorcy) na określony czas za wynagrodzeniem płatnym w określonych ratach.
Leasing konsumencki może być wyjściem dla osób, które obawiają się, że ich zdolność kredytowa nie pozwoli na uzyskanie kredytu w wystarczającej wysokości. Firmy leasingowe stosują mniej rygorystyczne zasady oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy, ponieważ przez cały okres trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje ich własnością.
Ponadto usługi leasingowe nie jest też objęte wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, które dotyczą procedur badania zdolności kredytowej konsumentów oraz zasad składania zabezpieczeń kredytowych.
Firmy leasingowe wymagają zdecydowanie mniej dokumentów potwierdzających sytuację finansową klienta, ale w przypadku kredytu uzyskamy więcej konkretnych informacji o całościowych kosztach kredytu.

Print Friendly, PDF & Email