Finanse firm – a może leasing?

Leasing wydaje się być korzystniejszy w porównaniu np. z kredytem,  jeśli chodzi o spełnienie wymogów formalnych. Procedura jego udzielenia jest mniej skomplikowana i przebiega szybciej. Roczny okres prowadzenia działalności i dobra historia kredytowa powinny być wystarczające do podjęcia przez leasingodawcę decyzji o zawarciu umowy. Należy jednak pamiętać, że krótki okres prowadzenia działalności to dla instytucji finansowych większe ryzyko, które zazwyczaj kompensowane jest wyższymi kosztami oferowanego produktu, dotyczy to zarówno kredytu, jak i leasingu.

Warto zauważyć, że kredyt od leasingu odróżnia kwestia własności nabywanego środka trwałego oraz związane z tym konsekwencje prawnopodatkowe. W przypadku leasingu nabyta rzecz nie staje się własnością leasingobiorcy, lecz należy do leasingodawcy. Leasingobiorca nie jest więc uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku tego rodzaju finansowania są natomiast raty leasingowe.

Ponadto w przypadku utraty lub zniszczenia rzeczy, umowa leasingu obciąża leasingobiorcę ryzykiem utraty rzeczy. W dodatku leasingobiorca nie jest właścicielem leasingowanej rzeczy i w sumie w przypadku utraty przedmiotu leasingu pojawiają się z reguły wyższe koszty niż ma to miejsce przy kredycie

Print Friendly, PDF & Email