Finanse firm – dotacje na szkolenia pracowników

Około 50 firm z regionu kujawsko-pomorskiego skorzysta ze wsparcia na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia swoich pracowników. Samorząd wojewódzki przekazał już na ten cel ok. 28 mln zł z funduszy unijnych.

W rozstrzygniętym przez zarząd województwa konkursie dotyczącym wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw firmy mogły ubiegać się o środki na organizację szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników. Pieniądze można było przeznaczyć m.in. na szkolenia w dziedzinie zarządzania, identyfikacji potrzeb, podnoszenia kwalifikacji pracowników, organizacji pracy czy też wdrażania przyjaznych środowisku technologii produkcyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.

Print Friendly, PDF & Email