Finanse Albanii – niższe stopy niż w Polsce

Albański bank centralny pozostawił na rekordowo niskim poziomie referencyjną stopę procentową, która nadal wynosić będzie 4,0 proc.

Tamtejsze władze monetarne stwierdziły, że jest to odpowiedni poziom do wspierania popytu i wzrostu. Obecne działania monetarne są adekwatne do wspierania celu inflacyjnego w średnim terminie – stwierdził Adrian Fullani, gubernator banku.

Tymczasem w Polsce główna stopa referencyjna wynosi 4,75 proc. i obowiązuje od 10 maja 2012 r.

Print Friendly, PDF & Email