Dług publiczny policzony – pomyślnie!

Koniec roku 2011 to prawdziwa rozgrywka pomiędzy resortem finansów a graczami na rynku. Gra toczyła się o obronę granicy konstytucyjnej długu publicznego, której przekroczenie oznaczałoby alarm. Bariera była na poziomie 55 procent.

Dług publiczny na koniec roku nie przekroczył 54 proc. – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie resort powiadomił, że ma już sfinansowane 18 proc. potrzeb pożyczkowych na ten rok. Oznacza to, że w 2012 r. wydatki na pokrycie potrzeb pożyczkowych mają być niższe niż w 2011 r. Na koniec starego roku rezerwy MF w gotówce wyniosły 30 mld zł. Dobry stan finansów może wpłynąć na zmniejszenie kosztów obsługi obligacji i bonów skarbowych. Ostatecznie relację długu do PKB poznamy w maju.

 

Print Friendly, PDF & Email