Dla kogo odwrócona hipoteka

Ustawa nie precyzuje minimalnego wieku osób, które mogą skorzystać z odwróconej hipoteki.

Klientami mają być osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości lub przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego.

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może być zawarta zarówno przez osobę samotną, jak i małżeństwo.

W przypadku śmierci jednego z małżonków, pieniądze będą wypłacane w dalszym ciągu.

Ustawa wejdzie w życie 15 grudnia 2014 roku.

Print Friendly, PDF & Email