Coraz mniej gotówki w obrocie

Według World Payments Report 2011 bardzo szybko rośnie liczba transakcji bezgotówkowych na świecie – szybciej niż przewidywano.

Dane w raporcie nie obejmują jeszcze roku 2010, ale w roku 2009  wolumen płatności bezgotówkowych wzrósł o 5 proc., do 260 mld euro. A tempo tego wzrostu znacznie różniło się pomiędzy regionami. W Ameryce Północnej wynosiło niespełna 2 proc., w Europie nieco poniżej 5 proc., za to na rynkach wschodzących oraz w regionie Azji i Pacyfiku wzrost ten wynosił kilkanaście procent.

Oczywiście najczęściej wybieranym bezgotówkowym instrumentem płatniczym są karty.  Biorąc pod uwagę cały świat udział kart w liczbie transakcji bezgotówkowych to średnio 10 proc., zaś w krajach rozwiniętych ponad 40 proc.

Wyniki wskazują, że w Europie najczęściej płaci się kartą w Finlandii  i Szwecji. W Finlandii liczba transakcji bezgotówkowych na jednego mieszkańca wynosiła 332 rocznie, w Szwecji – 298. Finowie są równie częstymi użytkownikami karty jak Amerykanie.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email