Chińskie konsorcjum wykluczone z przetargu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach prekwalifikacji podjęła decyzję o wykluczeniu z dalszego przetargu dotyczącego budowy brakującego odcinka stołecznej obwodnicy, konsorcjum Power Construction Corporation of China.

Decyzja uzasadniająca działania GDDKiA liczy w sumie 50 stron. Zakwestionowane zostały m.in. dokumenty złożone przez konsorcjum, m.in. o niekaralności członków zarządu oraz nie zalegania z podatkami.

Mimo to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad liczy, że inwestycja zostanie ukończona jeszcze przed 2020 rokiem.

Print Friendly, PDF & Email