W bieżącym roku aż 269,4 tys. wniosków o dofinansowanie z programów UE

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do 21 lipca 2013 r. beneficjenci unijnych programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013 złożyli 269,4 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę 549,9 mld zł.

Zaznaczono, że chodzi o wnioski poprawne pod względem formalnym, a całkowita kwota dofinansowania obejmuje zarówno środki unijne, jak i krajowe.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 86 794 umowy o dofinansowanie na kwotę 357,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246,5 mld zł, co stanowi 86,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Print Friendly, PDF & Email