Banki ważne dla systemu

Rosja wdraża plan awaryjny, aby obronić swoje banki przed bankructwem. Przygotowuje listę banków, które mają największy wpływ na system finansowy kraju.

Ministerstwo finansów w Rosji opracowało nowelę ustawy o banku centralnym. Ideą nowelizacji jest wprowadzenie pojęcia „banku ważnego dla systemu”. Może nim zostać tylko bank z pierwszej setki największych (według aktywów) mający znaczący udział w rynku lokat. Jednak według Banku Rosji aktywa i lokaty to za mało, by uznać bank za „systemowy”. Istotne są też wzajemne powiązania między bankami oraz ich polityka kredytowa.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email