Banki dyskryminują stare lokaty

Promocyjne warunki oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych coraz częściej dotyczą tylko tzw. nowych wpłat

Coraz częściej banki przyjmują depozyty na najkorzystniejszych warunkach tylko jako wpłaty nowe. Bank wyznacza graniczną datę, zapamiętuje łączny stan depozytów klienta z tego dnia i na promocyjnych zasadach pozwala ulokować tylko nadwyżkę ponad tę kwotę. Jeże premiowe oprocentowanie naliczane jest nie na klasycznym depozycie terminowym, ale na koncie oszczędnościowym, często pojawia się też dodatkowy warunek: wzrosnąć musi nie tylko zbiorcza kwota depozytów klienta, ale i saldo na promocyjnym koncie.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email