Banki będą szukać spadkobierców zmarłych klientów?

Projekt, który trafił do Sejmu zobowiązuje banki do szukania spadkobierców osób zmarłych, które zostawiły pieniądze na prowadzonych przez nie kontach.

Propozycja senatorów przewiduje, że banki widząc, że przez 10 lat na danym koncie nie są wykonywane żadne operacje , byłyby zobowiązane, na co najmniej 6 miesięcy przed upływem dziesięcioletniego okresu nieaktywności, poinformować posiadacza rachunku bankowego o skutkach upływu tego okresu.

Dodatkowo banki po 5 latach braku aktywności na danym koncie musiałyby wystąpić o udostępnienie danych z rejestru umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

W projekcie zapisano, że nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

 

 

Print Friendly, PDF & Email