Bank Handlowy – wynik finansowy

Bank Handlowy w Warszawie wypracował 101 mln zł na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji, choć rok wcześniej zarobił na tym polu 46 mln zł. To efekt hossy na rynku obligacji, których rentowności powędrowały ostro w dół z powodu zainteresowania inwestorów zagranicznych szukających bezpiecznego miejsca do inwestowania w czasach kryzysu i różnicy stóp procentowych między Polską a strefą euro.

W drugim kwartale 2012 roku Bank Handlowy w Warszawie zwiększył zysk netto o ponad połowę, do 231 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email