950 mln zł dla Enei na modernizację energetyki

Enea pożyczy od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 950 mln zł, m.in. na modernizację przestarzałych sieci przesyłowych. Kredyt będzie spływał do firmy w transzach przez kolejnych 15 lat.

Enea to jedna z czterech największych grup energetycznych w kraju. Pierwsza transza pożyczki od EBI pójdzie na konserwację, modernizację i rozbudowę sieci elektrycznych w północno-zachodniej Polsce.

Polskie sieci przesyłowe są przestarzałe, a gospodarka jest ponaddwukrotnie bardziej energochłonna niż w krajach unijnej Piętnastki. Do ogrzania polskiego mieszkania potrzeba średnio dwa-trzy razy więcej prądu niż w UE.

Print Friendly, PDF & Email