32 tysiące złotych długu publicznego – na każdego Polaka

Główny Urząd Statystyczny przedstawił swój jesienny raport na temat zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2010 roku.

Według danych dług publiczny Polski wyniósł pod koniec ubiegłego roku (liczony metodologią europejską) 54,9 proc., a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowi 7,8 proc. Jeśli porównać te wyniki z danymi z raportu wiosennego, to nieznacznie wzrósł dług samorządów, a spadł instytucji rządowych.

Należy rozumieć ten wynik tak, że na każdego pracującego oraz emeryta i rencistę, czyli na płacących podatek dochodowy, pod koniec roku dług wyniósł niespełna 32 tys. zł, a w ciągu dwóch ostatnich lat (od 2008 do 2010 roku) wzrósł o 7,5 tys. zł.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email